Η Ποιότητα στις υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών

Η παροχή τεχνικών συμβουλών μπορεί να απευθύνεται σε οποιαδήποτε μορφή οργανισμού ο οποίος αναζητά λύσεις, για παράδειγμα, σε θέματα:

  • Οργάνωσης και διαχείρισης
  • Εξοικονόμησης ενέργειας
  • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Μετρήσεων βλαπτικών παραγόντων ή της επίδοσης συστημάτων

Η εμπιστοσύνη της διοίκησης ενός οργανισμού προς τον τεχνικό σύμβουλο που προσλαμβάνει χτίζεται μέσα από την πράξη και ενισχύεται μετά από την εμφάνιση επιτυχών αποτελεσμάτων μετά από τις παρεμβάσεις που εκείνος προτείνει.

Comments are closed.