Θερμογραφία

Η θερμογραφική ανάλυση κτηριακών (οικιακών ή βιομηχανικών) και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι μια μέθοδος που έχει αναπτυχθεί μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Η χρήση της θερμοκάμερας μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά με τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Είναι μια μέθοδος μη καταστροφική. Με τη χρήση της θερμοκάμερας γίνεται απεικόνιση της επιφανειακής κατανομής της θερμοκρασίας στα σώματα που μπορεί να αντικρύσει ο φακός της θερμοκάμερας. Συνήθεις εφαρμογές είναι:

 

thermal bridgeΘερμογέφυρες σε κτηριακό κέλυφος: Εάν υπάρχουν, γίνεται εντοπισμός των θερμογεφυρών πάνω στο κτηριακό κέλυφος. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να γίνει και μια αδρή αξιολόγηση της θερμομονωτικής ικανότητας του κελύφους

 

 

 

leak2Διαρροές: Γίνεται εντοπισμός σημείων διαρροής νερού από υδραυλικά ή θερμουδραυλικά συστήματα ή από το βρόχινο νερό.

 

 

 

 

air leakΑεροστεγανότητα κτηριακού κελύφους: Γίνεται αξιολόγηση της αεροστεγανότητας του κτηριακού κελύφους και, κυρίως, γίνεται εντοπισμός των σημαντικότερων σημείων από τα οποία ο αέρας διαπερνά το κέλυφος του κτηρίου.

 

 

 

electricalΗλεκτρικές εγκαταστάσεις: Γίνεται γρήγορος έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κυρίως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου είναι εγκατεστημένα υψηλά φορτία, αλλά και σε οικιακά κτήρια.

 

 

 

machinesΗλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός: Γίνεται έλεγχος της καταπόνησης μηχανημάτων. Η θερμότητα που παράγεται λόγω της φθοράς ή της μη κανονικής λειτουργίας του μηχανήματος ανιχνεύεται πριν τα συμπτώματα αυτά γίνουν εμφανώς αντιληπτά.

Comments are closed.