Βιογραφικό σημείωμα

Σπουδές
Δεκ. 2013: Διδάκτορας ΕΜΠ με Διδακτορική Διατριβή στον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, με θέμα “Στοχαστικές διαδικασίες και συνακόλουθες ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις ραδιοπεριβαλλοντικών επιπτώσεων σε πληθυσμιακές ομάδες στον Ελληνικό χώρο”. Επιβλέπων Καθ. ΕΜΠ Σ.Ε. Σιμόπουλος.

Ιούν. 2003: Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας με τίτλο Regional Post-Graduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources”.

Νοέμ. 2001: Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλωματική Εργασία: “Διαπίστευση Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025”. Επιβλέπων Καθ. ΕΜΠ Σ.Ε. Σιμόπουλος.

 

Αναγνώριση προσόντων – πιστοποιήσεις

 1. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από τον Μάρτιο του 2002 (Α.Μ. 90361)
 2. Μέλος του εισαγωγικού μητρώου εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ από τον Οκτώβριο του 2011 (Α.Μ. ΕΑ 24258)
 3. Εισηγητής ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ από το έτος 2011 (κωδικός 39873)
 4. Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας Ακτινοπροστασίας με αναγνώριση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1.9 του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας

 

Επαγγελματική ενασχόληση
Μάρ. 2013 – σήμερα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΕ: Εξωτερικός συνεργάτης: Τεχνικός Ασφάλειας και Υπεύθυνος Ακτινοπροστασίας σε εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού των οποίων οι εργαζόμενοι εισέρχονται εντός ελεγχόμενης περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Δεκ. 2009 – σήμερα: ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ: Εξωτερικός συνεργάτης με αντικείμενο την κατάρτιση μελετών «Ως Κατασκευασθέν» (“As Built”) για έργα κατασκευής δικτύων οπτικών ινών.

Αυγ. 2007 – σήμερα: Παροχή υπηρεσιών θερμικής απεικόνισης σε κτήρια, βιομηχανικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με χρήση κάμερας υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Νοέμ. 2005 – Φεβρ. 2006: Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων ΑΕ: Ειδικός Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ιούλ. – Σεπτ. 2005: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας: Έργο αξιολόγησης λογισμικού και εργονομική αξιολόγηση της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.

Ιαν. – Σεπ. 2004: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας: Έργο προετοιμασίας για το «Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση ΧΒΡΠ απειλής κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004».

 

Εκπαιδευτική – ερευνητική εμπειρία

Μάρ. 2013 – σήμερα: Εισηγητής σεμιναρίου του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με θέμα «Διαχείριση Ποιότητας» και ειδικότερα στα αντικείμενα της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Εναρμόνισης και Στοιχείων Μετρολογίας.

Μάρ. 2012 – σήμερα: Εισηγητής σεμιναρίων για την εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων και Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Οκτ. 2010 – σήμερα: Εισηγητής σεμιναρίου του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με τίτλο «Τεχνικές μετρήσεων και όργανα για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια και βιομηχανίες».

Οκτ. 2009 – Φεβ. 2013: Εργαστηριακός συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, για τη διδασκαλία του Εργαστηρίου του Μαθήματος με τίτλο «Τεχνικές Μετρήσεων», Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολο-γίας.

Μάρ. 2004 – Οκτ. 2007: Έργο ΕΠΕΑΕΚ-II Πυθαγόρας με τίτλο «Περιβάλλον – Πυθαγόρας Ενίσχυση Ερευ-νητικών ομάδων στο ΕΜΠ – Ραδιοπεριβαλλοντική Τεχνολογία» με αντικείμενο εργασιών «Μετρήσεις ραδιενέργειας περιβάλλοντος στο πεδίο και λήψη περιβαλ-λοντικών δειγμάτων».

Φεβ. 2002 – Δεκ. 2012: Συνεπικουρία του διδακτικού έργου του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ για τα μαθήματα «Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού» και «Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών και Εργαστήριο».

 

Επαγγελματική Επιμόρφωση
25-26 Σεπτ. 2012: Σεμινάριο με θέμα «ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις» που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων.

Μάρ. – Απρ. 2008: Πρόγραμμα επιμόρφωσης 100 ωρών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ με τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων», Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΙΝΥΑΕ.

Σεπ. 2007: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με τίτλο “Regional Training Course on Assessment of Occupational Exposures due to Intakes of Radionuclides”.

Ιούλ. 2007: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτήρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Αθλητικά Κέντρα» διάρκειας 20 ωρών, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Ιούλ. 2007: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Ενεργειακή Απόδοση και  Πιστοποίηση Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/Ε.Κ.)» διάρκειας 20 ωρών, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Φεβρ. – Μάρτ. 2007: Σεμινάριο με τίτλο «FINE 4M», το οποίο διεξήχθηκε από την εταιρία 4Μ.

Ιούν. 2005: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «AutoCAD 1 (2D Σχεδίαση, Γενικές Αρχές 3D Σχεδίασης, Εκτύπωση)» διάρκειας 56 ωρών, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Μάρ. – Απρ. 2000: Ελληνική Βιομηχανία Όπλων Μάνδρα ΑΕ, Τμήμα Σχεδιασμού Ποιότητας Εργοστασίου: Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης φοιτητών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

 

Ξένες γλώσσες – Γνώσεις Η/Υ:

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, μερική γνώση Γαλλικής γλώσσας.

Γνώση Λειτουργικών Συστημάτων UNIX, MS-DOS, Windows, της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN και των προγραμμάτων MS Office, AutoCAD, MS Visio, Fine M & ADAPT-CALC, TEE KENAK, SPSS, Microcal Origin, R, STATA, MiniTAB, ArcGIS, SAGA GIS.

 

Συμμετοχή σε Παρουσιάσεις

 1. G.N. Papadakos, “Continuous standardization through accreditation. Application in the case of a Radioactivity Measurements Laboratory”, ERRICCA-2 Athens Meeting, 14-15 October 2002,Athens, NTUA.
 2. Γ.Ν. Παπαδάκος, εισήγηση σε ημερίδα με θέμα «Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον – Στρατηγική ανάπτυξης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ», ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 14 Ιουνίου 2004.
 3. Κ. Ιακωβίδης, Γ. Μαθιουδάκης, Γ. Παπαδάκος, «Έρευνα για τη χρήση των προτύπων από τους έλληνες μηχανικούς», Διήμερο Συμπόσιο ΤΕΕ για την Τυποποίηση, Αθήνα, Νοέμβριος 2008.
 4. Γ. Παπαδάκος, «Προβλήματα από την ελλιπή Εποπτεία: Συμπεράσματα από έρευνα με χρήση σχετικού ερωτηματολογίου», Εναρκτήρια Εκδήλωση του Έτους 2010 του ΤΕΕ για την Εποπτεία της Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (Οδηγία 89/106/Ε.Κ.), Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, 29 Σεπτεμβρίου 2010.
 5. Γρ. Γρηγορόπουλος, Γ. Παπαδάκος, «Συμπεράσματα έρευνας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών», εκδήλωση με τίτλο «Εποπτεία αγοράς ΠΔΚ – Δράσεις και η προοπτική τους», Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ, 13 Απριλίου 2011.
 6. Μ. Γαλανόπουλος, Σ. Γκαβέλα, Χ. Κώνστας, Γ. Παπαδάκος, Π. Ρούνη, «Τεχνικές και Πρότυπα για τις μετρήσεις στην ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων», Διήμερο Συνέδριο της ΕΔΕΜ για την ενέργεια, Αθήνα, 2011.
 7. Σ. Γκαβέλα, Γ. Παπαδάκος, «Η συμβολή των Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια», Ημερίδα της ΕΔΕΜ για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, Αθήνα, 2011.
 8. Ε. Βαρδάκας, Γ. Παπαδάκος, «Διαπίστευση», Ενημερωτική Ημερίδα ΤΕΕ για τη Διαχείριση Ποιότητας, Αθήνα, ΤΕΕ, 4 Απριλίου 2012.
 9. Γ. Παπαδάκος, Χ. Κώνστας, «Ποιότητα Μετρήσεων και Υγεία – Ασφάλεια στην Εργασία, Εκδήλωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων με θέμα «Εργαλεία του Τεχνικού Ασφάλειας στο σύγχρονο εργασιακό χώρο», Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, 6 Ιουνίου 2013.

 

Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά συνεδρίων & επιστημονικά περιοδικά
Κ.Λ. Καρφόπουλος, Γ.Ν. Παπαδάκος, Δ.Ι. Καράγγελος, Π.Κ. Ρούνη, Ν.Π. Πετρόπουλος, Μ.Ι. Αναγνωστάκης, Ε.Π. Χίνης, Σ.Ε. Σιμόπουλος, «Ραδιενεργός ρύπανση από αστοχία αλεξικέραυνου Αμερικίου (241Am)», 14ο Συμπόσιο Πυρηνικής Φυσικής, ΕΜΠ, 21 – 22 Μαϊου 2004.

Κ.Λ. Καρφόπουλος, Γ.Ν. Παπαδάκος, Δ.Ι. Καράγγελος, Π.Κ. Ρούνη, Ν.Π. Πετρόπουλος, Μ.Ι. Αναγνωστάκης, Ε.Π. Χίνης, Σ.Ε. Σιμόπουλος, «Ραδιοπεριβαλλοντική Τεχνολογία», Συνέδριο για την Προβολή της επιστημονικής έρευνας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έργο «Πυθαγόρας II», Πλωμάρι Λέσβου, 5-8 Ιουλίου 2007.

D. Felekis, A. Eleftheriadou G. Papadakos, I. Bosinakou, E. Ferekidou, D. Kandiloros, S. Katsaragakis, K. Charalabopoulos, L. Manolopoulos, “Effect of Perioperative Immuno- Enhanced Enteral Nutrition on Inflammatory Response, Nutritional Status, and Outcomes in Head and Neck Cancer Patients Undergoing Major Surgery”, Nutrition and Cancer, Vol. 62, Issue 8, 2010, pp 1105 – 1112.

 

Συμμετοχή σε επιτροπές:
Νοέμ. 2013 – σήμερα: Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 56 «Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης» (αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας)

Μάρ. 2012 – σήμερα: Συντονιστική Επιτροπή του έτους του ΤΕΕ 2012 ως «Έτος τεχνικών επαγγελμάτων»

Ιούλ. 2011 – σήμερα: Μόνιμη Επιτροπή του ΤΕΕ για θέματα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Μάρτ. 2010 – Μάρ. 2011: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του έτους του ΤΕΕ 2010 ως «Έτος για την εποπτεία της Αγοράς των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (οδηγία 89/106)».

Ιαν. 2009 – σήμερα: Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας του ΤΕΕ.

Ιούν. – Νοέμ. 2008: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του διήμερου Συμποσίου του ΤΕΕ για την Τυποποίηση, Αθήνα, 27 & 28 Νοεμβρίου 2008.

Ιαν. – Δεκ. 2008: Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του έτους του ΤΕΕ 2008 ως «Έτος Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών».

Ιαν. – Μάρ. 2006: Μέλος της Oργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας του ΤΕΕ με τίτλο «Οι μεταπτυχιακές σπουδές του Πολυτεχνείου – Εμπειρίες και προοπτικές», Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 30 Μαρτίου 2006.

Οκτ. 1997 – Οκτ. 1999: Μέλος της Κύριας Ομάδας Έργου της Επιτροπής Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΕΜΠ.

Comments are closed.